Sättertorps Hundpensionat är godkänt av Länsstyrelsen.

Bestämmelser om krav på tillstånd för att driva hundpensionat finns enligt 16 § Djurskyddslagen

I och med att länsstyrelsen lämnat sitt godkännade till Sättertorps Hundpensionat uppfyller Sättertorps Hundpensionat djurskyddslagen krav gällande:

  • Skötsel, rastning
  • Social kontakt och tillsyn
  • Kompetent personal med genomgången utbildning för driva hundpensionat
  • Utfodring
  • Förvaringsutrymmen för hund, mått, temperatur, ventilation

 Sättertorps Hundpensionat har F-skatt och ansvarsförsäkring.

 

 Vi är ditt naturligt trygga val!